Bot

Wat is botkanker of beenkanker nu precies?

Eigenlijk bestaan er verschillende vormen van botkanker. Veel verschillende soorten kanker kunnen namelijk uitzaaiingen geven naar de botten. De meest voorkomende vormen van kanker elders in het lichaam, die uitzaaien naar de beenderen zijn longkanker, borstkanker, prostaatkanker, schildklierkanker, prostaat- en nierkanker.

Er bestaat echter ook primaire vormen van botkanker, waarbij kanker echt ontstaat in de bot- of beenmergcellen van de beenderen zelf. De behandeling voor deze vormen van kanker loopt ook erg uiteen, omdat bij uitzaaiingen of metastasen altijd sprake is van een ander type kanker (bijvoorbeeld borstkanker) en dus van een heel ander type cellen dat gaat “rondzwerven” in het lichaam en zo onder andere in de botten terecht komt.

Primaire vormen van botkanker komen meer voor bij kinderen dan bij volwassenen. Wanneer er botkanker ontstaat bij volwassenen is er derhalve meestal geen sprake van primaire kanker maar van uitzaaiingen van kanker elders in het lichaam.

Om uit te leggen wat botkanker is, moet u eerst weten wat kanker is. Om een gezonde groei en goed onderhoud van ons organismen te garanderen, vermenigvuldigen onze cellen zich constant door middel van celdeling en blijven ze op het plek waar ze thuis horen.
Via dit proces worden de oude en /of beschadigde cellen vervangen door nieuwe en gezonde cellen.
Wanneer de celdeling door externe factoren zoals roken, uv-stralen, alcohol, bacteriën, erfelijkheid, … aangetast word, gaan de cellen zich veel meer dan normaal vermenigvuldigen. Op deze plek zal dan een zwelling ontstaan die we dan tumor noemen. Indien deze tumor kwaadaardig is, spreken we van kanker. Veel mensen vergissen dus zich door te zeggen dat iedereen kankercellen heeft, maar dat het niet ontwikkeld is.
Er bestaan verschillende vormen van botkanker. Ze zijn te onderscheiden in primaire botkanker en secundaire botkanker. In de groep van de primaire botkanker behoren : ostreosarcoom (of esteogeen sarcoom), chondrosarcoom ( of kraakbeenkanker )( deze twee zijn ook een vorm botkanker bij honden), Ewing sarcoom en beenmergkanker ( er zijn 2 soorten: multipel myeloom of ziekte van Kahler en ziekte van Waldenström). Hierbij onstaat de kanker vanuit het bot zelf of uit de onmiddellijke omgeving hiervan. Ze ontwikkelen zicht dus vanuit de botcellen, ( botbeen, kraakbeen of vezelweefsel)l. Aangezien deze groep van zeldzame vorm is, komt het weinig voor, maar als het voorkomt is dat meestal osteosarcoom of multipel myloom.
Secundaire botkanker ontstaat niet in het bot zelf, maar door uitbreiding van het kanker uit een ander orgaan die zich aan de bot komt te hechten via de bloedvaten of lymfevaten en zich begint te vermenigvuldigen zoals de oorspronkelijke kanker, nl. botuitzaaiingenof botmetastasen.

Osteosarcoom ( of esteogeen sarcoom )
Ostesarcoom komt het meeste voor bij primaire botkanker. De tumor komt meestal voor rondom de uiteinden van de pijpbeenderen. Deze zijn gelegen dicht bij de kniegewricht en het schoudergewricht. Osteosarcoom veroorzaak continue pijn en uitstulpingen (zichtbare bolletjes). Het is ook een vorm van botkanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen.
Chondrosarcoom ( of kraakbeenkanker )
Chondrosarcoom ontstaat dus uit de kraakbeen. Het heeft de mogelijkheid om verder te spreiden naar de andere botten of om zich te nestelen in het bekken. Als de cellen in skeletdeel liggen dan is er sprake van centraal chondrosarcoom. Als ze aan de rand van een exostose( = benige uitwas van het bot, bedekt met een kraakbeenkap) liggen dan spreekt men van een excentrisch chondrosarcoom. Deze treft men vooral bij mensen boven de 30 jaar.
Erwing sarcoom
Opvallend aan deze vorm van botkanker is de vermenigvuldiging van kleine ronde cellen die in de centrale botstreek ontstaan. Tevens kan het tumor ook teruggevonden worden aan de platte beenderen en kootjes ( dit houdt de bekken, ribben, wervels is) en aan de pijpbeenderen, die zich dan vermenigvuldigd in de botschacht. Het veroorzaakt eveneens continue pijn, zwellingen en er kan ook een breuk voorkomen. Deze vorm is ook een botkanker bij kinderen, meestal tussen 10 en 15 jaar.
Multipel myeloom ( of ziekte van Kahler, of beenmergkanker)
Bij dit soort van botkanker vindt er een kwaadaardige vermenigvuldiging van plasmacellen ( dit zijn cellen die antilichamen produceren tegen lichaamsvreemde stoffen ) in het beenmerg. Deze cellen scheiden op hun beurt vernietigende stoffen af die fataal zijn voor de botweefsel. Multypel myeloom Wordt vooral ontdekt bij mensen boven de 50 jaar, in meerdere gevallen bij mannen.

 

Symptomen botkanker

Symptomen van botkanker komen meestal voor wanneer de kanker al ver gevorderd is. Er treed voortdurende pijn op in de botten die gepaard gaan met gevoelige beenderen en vaak uitstulpingen op verschillende plekken, meestal benen en armen. Het kan ook gebeuren dat er een spontane botbreuk plaats vindt. Dit wil zeggen dat de bot breek zonder een reden. In gevallen van uitgezaaide kanker kunnen bijkomende symptomen optreden zoals koorts, koude rillingen, zweten tijdens het slapen, …
Als u enkelen van de voorgaande symptomen zou merken en er leden zijn in de familie die kanker hebben of hebben gehad dan is het best aan te raden om een arts te raadplegen voor een verder diagnose. In onze tijden kan men al met behulp van röntgenfoto’s nagaan of je een of ander vorm van kanker hebt. Via een MRI- scan ( Magnetic Resonance Imaging : een beeldvormende techniek waarbij er een beeld wordt gemaakt die informatie bevat over de interne structuur van het lichaam van de mens) kan er dan de grootte van de tumor gemeten worden.

 

Gevolgen van botkanker

Breuken veroorzaakt door botmetastasen
Breuken zijn continue samenhangend met botmetastasen. Tijdens een radiologische onderzoek bij een breuk kan er dus een botmetastase ontdekt worden. Deze breuken worden ontstaan door het snelle verzwakking van de botten die in de meeste gevallen bij oude mensen ( ouder dan 60 jaar) voorkomt. De botten bij deze mensen vertonen vaak al een verzwakking ervoor die te wijten is aan het verschijnsel die osteoporose ( vermindering van de botmassa door te kort aan de nodige vitaminen en beweging ) wordt genoemd.
Breuken van de wervel samengaand met inzakking van de wervel en/ of heupbreuken veroorzaken niet alleen pijn maar hebben zowel fysische al mentale gevolgen voor de patiënt waarbij andere specialisten zoals pijnspecialist, psycholoog, enz. nodig zullen zijn..
Fracturen kunnen bij botkanker ontstaan na een trauma, zelfs wanneer dit klein is, of soms spontaan na een beweging of belasting
Compressie van de neurologische structuur
Alle wervels samen vormen de wervelkanaal waarin de beenmerg bevind. De wervelkanaal heeft een diameter van 1 centimer in normale omstandigheden. Wanneer een botmetastase groter wordt kan hij de wervelkanaal indringen. Hierdoor wordt een er een vernauwing vaan de wervelkanaal veroorzaak die dan op zijn beurt de beenmerg samendrukt.
In sommige gevallen zal een neurologische ingreep nodig zijn om het druk op de beenmerg te laten afnemen zodat ernstige gevolgen zoals verlamming van de onderste ledematen, incontinentie ( het niet kunnen inhouden van urine of ontlasting), enz. te voorkomen.
Te hoge calciumspiegel
Voor een gezonde en sterke vorming van de bot is calcium noodzakelijk. Hierbij wordt aangeraden om veel melkproducten te eten om er zeker van te zijn dat de lichaam voldoende calcium opneemt, zodat tijdens een menopauze ( periode waarin de eierstok van de vrouw niet functioneert) osteoporose voorkomen wordt. Te veel aan calcium is ook niet gezond. Het is dus de bedoeling dat de caltiumspiegel in het bloed stabiel blijft.
Door de aanwezige metastasen worden de botweefsels vernietigd, waardoor het calciumspiegel verhoogd kan worden. Bij een te hoge calciumconcentratie is er sprake van hypercalciëmie met als gevold intense vermoeidheid, minder eetlust, misselijkheid en braken, verlies van het bewustzijn tot zelfs coma.

 

Hoe ziet de behandeling van botkanker eruit?

Er zijn veel verschillende methoden om botkanker te behandelen. De beste behandeling is afhankelijk van het type botkanker, de locatie van de kanker, hoe agressief de kanker is, en of de kanker is uitgezaaid of niet. Zowel chirurgie, bestraling als chemotherapie worden toegepast evenals combinaties hiervan. Voor uitzaaiingen van andere typen kanker naar de botten zal de behandeling worden aangepast op de primaire vorm van kanker. In dit geval wordt de botkanker dus niet behandeld als botkanker maar als bijvoorbeeld borstkanker.

 

Behandeling botkanker

Voor men aan een behandeling van botkanker begint, zal er eerst nagegaan worden of het een primaire of een secundaire botkanker is. Vervolgens gaat men na hoe groot de tumor is, op welke plaatsen het zich bevindt en welke stadium het al bereikt heeft. War ook een belangrijke rol speelt voor de behandeling van botkanker is de leeftijd van de patiënt.
De twee voornamelijke behandelingen bij botkanker zijn chemotherapie en/ of chirurgische ingreep. Meestal wordt eerst chemotherapie toegepast waarbij een chemische stof toegediend wordt die de kankercellen vernietigd. Als dit niet volledig help dan wordt het gecombineerd met chirurgische ingreep. Hierdoor is er veel meer kans dat de patiënt volledig geneest. Er zijn twee redenen waarvoor men chemotherapie toegepast wordt vóór het chirurgische ingreep nl. dat de omtrek van de tumor beperkt wordt ( in sommige gevallen wordt het zelfs kleiner ) en dat het gemakkelijker maakt om de tumor te opereren. De chemotherapie die de chirurgische ingreep vooraf gaat zijn kuren van drie tot vijf dagen met een 3 weken pauze ertussen. Na de chirurgische ingreep volgen nog enkele chemokuren zodat de overblijvende kankercellen volledig vernietigd worden.
Een andere vorm van behandeling voor botkanker is de radiotherapie die veel minder voorkomt. Dit wordt toegepast om de chirurgie doeltreffender te maken of om deze te vervangen, want de plaats waar de tumor voorkomt is dan heel moeilijk om te opereren ( bv. In sommige gevallen van Ewingsarcoom).
De laatste jaren is de chirurgie de belangrijkste behandeling geworden bij de meeste gevallen van botkanker. Dit is dan wel een zware ingreep die veel efficiëntie bereikt dankzij de vooruitgang van de chirurgie in de loop van de jaren. Door deze te combineren met de bovenvermelde behandelingen kunnen de botuitzaaiingen vermeden worden. (ongeveer 95% van de gevallen van botkanker). Het is zodanig geevolueerd dat men ook zal proberen de lidmaat te behouden door een botreconstructie uit te voeren. Hierbij wordt een bottransplantatie uitgevoerd of vervangen door een kunstprothese. Dankzij al deze ontwikkelingen heeft dit ook een positieve gevold voor levensverwachting van botkanker
Voor specifieke vragen is het beter om de arts te raadplegen. Hij is de persoon die een correcte uitleg zal geven rekening houdend met de situatie en ziekte, omdat hij daarin gespecialiseerd is.

Levensverwachting botkanker was vroeger, als we spreken over een 20 á 30 jaar terug, zo goed als 0%.
Vanaf het moment dat er ontdekt werd dat men kanker had, gaf men direct de hoop op en dacht men alleen aan hoe de laatste maanden te spenderen of eventueel de levensverwachting te verlengen. Dankzij de technologische en medische onderzoek en vooruitgang zijn de  levensverwachtingen bij botkanker heel veel gestegen. De mogelijke behandelingen om botkanker te genezen of het leven van de patiënt te verlengen is chemokuur en chirurgische ingreep. In zeer weinig gevallen wordt ook radiotherapie toegepast. Dit is meestal wanneer de tumor moeilijk te opereren is of om eventueel overblijvende kankercellen te vernietigen.
Over het algemeen is de levensverwachting bij botkanker ongeveer 60%. Deze overlevingskansen zijn echter afhankelijk van een aantal factoren. Eerst en vooral is het belangrijk om te zien hoe groot de tumor is en op welke plek het zich bevindt. Daarnaast houdt men ook rekening met de agressiviteit van de tumor. Hiermee wordt bedoelt in welke mate de tumor de botten en het lichaam beïnvloedt en de snelheid waarmee de tumor zich verspreidt. Aangezien kanker 4 stadia heeft, is ook belangrijk om te kijken in welke stadium de botkanker zich bevindt. Hierbij zal er ook nagegaan worden welke behandeling er toegepast moet worden

Levensverwachting botkanker

: primaire botkanker : tumor oorspronkelijk uit het bot

Stadium 1: De tumor bevindt zicht enkel op de plaats waar het ontstaan is. Er is nog geen doorgroei naar de omliggende weefsels. Hierbij is de overlevingskans ongeveer 85%.

Stadium 2: De tumor is doorgegroeid naar de weefsels er rond. De kankercellen hebben de lymfeklieren en andere organen nog niet bereikt. Hierbij liggen de overlevingskansen tussen de 75% en 80%.

Stadium 3: De kankercellen hebben de lymfeklieren rondom de tumor bereikt, maar de andere organen nog niet. Hierbij is de levensverwachting ongeveer 70%.

Stadium 4: De tumor is uitgezaaid en heeft de andere organen bereikt. Hierbij is de overlevingskans slechts 30%, maar er is dus nog altijd hoop.

Levensverwachting botkanker: secundaire botkanker: tumor oorspronkelijk afkomstig uit een andere orgaan ( botmetastasen )
Aangezien dit al een botuitzaaiing is bevindt de kanker zich in de 4de  stadium en zijn de overlevingskansen eveneens 30%.

Wat zijn de symptomen van botkanker, bottumoren of beenkanker?

Het meest voorkomende symptoom van bottumoren is over het algemeen pijn. Daarnaast treden vaak zichtbare uitstulpingen op bij het bot of het weefsel daaromheen. In de meeste gevallen worden de symptomen geleidelijk ernstiger met de tijd. De beenderen kunnen worden verzwakt door de tumor en leiden tot spontane breuken. Koorts, koude rillingen, nachtzweten en gewichtsverlies kunnen als bijkomende symptomen optreden. Deze symptomen komen echter relatief vaker voor na de verspreiding of uitzaaiing van de tumor naar andere weefsels in het lichaam.

Kunnen bij alle botkanker soorten voorkomen

Pijn en zwelling

Een van de eerste syptomen botkanker is pijn in de botten. De bot begint dan pijn te doen op het plek waar de kanker ontstaan is, daarna wordt de pijn verspreidt naar andere plaatsen op de botten en gewrichten. Tegelijkertijd of erna zullen ook zwellingen ontstaan en net zoals de pijn zullen deze verspreidt worden over andere plekken op de botten en gewrichten. (Hier gaat het over de primaire botkanker, bij secundaire botkanker zal de pijn en de zwelling voor het eerst optreden op het plek van de oorspronkelijke kanker ).

 

Spontane fracturen

Naargelang de botkanker verder vordert zullen er spontane botbreuken optreden. Dat wil zeggen dat de patiënt opeens, zonder enige reden of bij een minste belasting van de botten, bv. tijdens het stappen, een breuk kan oplopen. Dit is het gevolg van het feit dat door de kankercellen andere cellen ontstaan die voor de afbraak van de botten zorgen. Dit is een van de lastige vormen van symptomen botkanker.

 

Koorts en slechte nachtrust

Koorts is een van de symptomen botkanker die zeker niet zeldzaam is. De patiënt kan hoge koorts oplopen. Het vervelende eraan is dat het blijvend karakter heeft of dat het regelmatig terugkomt. Samen met de andere symptomen die vermeld zijn leidt dit tot slechte nachtrust. Dit is op zijn beurt schadelijk voor het lichaam, zowel fysisch als mentaal.

 

Slechte eetlust tot gewichtsverlies

In verder stadia zal de eetlust van de patiënt beginnen verminderen. Gecomponeerd met het feit dat de kanker ook mentale invloed zal hebben op de patiënt d.w.z. de zorgen die hij meemaakt, zijn zorgen over zijn overlevingskansen, eventuele ander dingen die tijdens deze periode zal optreden bij de patiënt ( dit is afhankelijk van persoon tot persoon ) zal dit leiden tot drastisch gewichtsverlies. Vaak gebeurt bij deze soort symptomen botkanker ook dat door dezelfde mentale redenen leden van de familie en vrienden die echt om het patiënt geven ook aan gewichtsverlies zullen leiden.

 

Beperking van de functies van het menselijk lichaam

De laatste tijd komt dit vaker voor bij de symptomen botkanker, maar dan wel in de laatste stadium van de botkanker.
De patiënt wordt sneller moe, beweegt veel trager en met veel moeite wegens de pijn. Uiteindelijk kan dit zelfs leiden tot verlamming van bepaalde lichaamsdelen, dit zullen vooral de benen zijn. Meestal is dit allemaal een gevolg van de zwellingen.

Welke vormen van primaire botkanker bestaan er?

Osteosarcoom

Osteosarcoom is de meest voorkomende primaire vorm van kwaadaardige botkanker. Het komt het meeste voor bij mannen tussen de 10 en 25 jaar oud. Deze vorm van botkanker ontstaat met name in de armen en benen en bij knieën en schouders.
Het gaat om een erg agressieve vorm van kanker, die ook uitzaaiing geeft naar de longen toe. De kans op overleven ligt op ongeveer 65%.

Ewing Sarcoom
Ewing sarcoom is een relatief zeldzame maar ook de meest ernstige vorm van botkanker, die vooral voorkomt bij jonge mensen tussen de 4 en 15 jaar oud. Dit type kanker treedt zelden op bij mensen boven de 30 en komt relatief vaker voor bij mannen. Ook dit type kanker ontwikkelt zich vaak in armen en benen en daarnaast ook in het bekken. De overlevingskans is ook hier 67% maar is lager wanneer er sprake is van uitzaaiing naar andere delen van het lichaam.

Chondrosarcoom ofwel kraakbeenkanker
25% van alle bottumoren is een vorm van chondrosarcoom oftewel kanker van het kraakbeen. Deze vorm van kanker komt juist voor bij mensen boven de 40 tot 50 jaar en kent ook een goedaardige variant. Deze variant kan uitzaaien naar longen en lymfeklieren en is voor de patiënt een zeer pijnlijke vorm van botkanker. Tumoren vormen zich vaak in het bekken en in de heupbotten. Afhankelijk van hoe kwaadaardig de vorm van kraakbeenkanker is kan de overlevingskans variëren tussen de 30% en 90%.

Beenmergkanker: Multipel Myeloom
Beenmergkanker is niet echt een vorm van botkanker maar manifesteert zich wel in het beenmerg, nadat het is ontstaan uit woekering van afwijkende plasmacellen. Deze vorm van kanker komt vooral voor bij mensen boven de 60 jaar maar kan ook bij jongere volwassenen optreden. Multipel myeloom is een kwaadaardige woekering van plasmacellen in het beenmerg. Bij multipel myeloom produceren de plasmacellen een ongewone antistof, waardoor de ziekte aantoonbaar is.

Osteosarcoom wat is het ?

Osteosarcoom is een van de kwaadaardige tumoren die afkomstig is van het bot zelf, eigen aan  osteosarcoom is het feit dat door de kankercellen bot geproduceerd wordt. Het is dus duidelijk geen metastase ( kanker afkomstig uit een ander orgaan door uitzaaiing). Osteosarcoom is een ook een vorm van botkanker bij kinderen , adolescenten een jong volwassenen, dus tussen 10 en 25 jaar. Het komt eveneens voor bij oudere mensen boven de 60 jaar en is tevens de bottumor die het meeste voorkomt. Meer dan de helft van de gevallen komt osteosarcoom voor in de bovenarm en in de buurt van de groeischijf rond de knie. Bij andere gevallen kan osteosarcoom teruggevonden worden over het hele skelet. Deze soort botkanker komt iets meer voor bij jongens dan meisjes.

Oorzaak

De oorzaak van  osteosarcoom is onbekend. Men vermoed dat het te wijten is aan een beschadigde stuk van de DNA die essentieel is in de celkern. De mensen die een meer kans hebben op osteosarcoom zijn dan ook de mensen die een genetische afwijking hebben. Enkele voorbeelden zijn het Bloom syndroom, het Rothmund-Thomson syndroom het Li Fraumeni sydroom,enz. Het is vaak ook te wijten aan de ziekte van Paget, na bestraling en behandeling door middel van chemotherapie. Osteosarcoom komt veel minder voor in de vorm van erfelijkheid in vergelijking met de andere vormen van botkanker.

De symptomen van een osteosarcoom en verdere onderzoek

De sypmtomen van osteosarcoom kunnen al na enkele weken ontstaan, maar het kan ook pas na enkele maanden gebeuren. Het is voornaamelijk pijn in het bot of er rond en slechte nachtrust. Een ander mogelijke symptoom is zwelling. Door deze zwellingen kunnen er functiebeperkingen van het lichaam optreden, indien ze dicht bij de gewricht zitten. Zoals eerder aangehaald, produceren de kankercellen bot. In de meeste gevallen zullen de cellen van deze bot zorgen afbraak ervan
( osteoclasten ). Hierdoor zullen dan spontane breuken optreden zonder een reden. Omgekeerde is heel zeldzaam waarbij de cellen voor opbouw van het bot produceren ( osteoblasten ).
Bij vertoning van deze symptomen is het aangeraden om de arts te raadplegen. Er zal dan een röntgenfoto en een MRI-scan gemaakt worden van het plek waar de meeste pijn is, waarbij er nagegaan wordt waar het tumor zich juist bevindt en hoe groot het is, eventuele verbanden met de zenuwen en bloedvaten en hoe diep de tumor zit in de omliggende weefsels.Verder zal er een botscan gemaakt worden om te zien of er uitzaaiingen zijn van op het skelet en een CT-scan voor de eventuele uitzaaiing op de longen, aangezien deze eerst getroffen worden. Ondertussen zal er ook een biopsie gedaan worden om er zeker van te zijn of het een kwaadaardige tumor is of niet.

Behandeling van osteosarcoom

Er zijn drie mogelijke behandelingen van osteosarcoom mogelijk. Chemotherapie, chirurgische ingreep en radiotherapie. In de meeste gevallen zal er chemotherapie en operatie plaatsvinden. Gedurende een 10 tal weken zal er chemie toegediend worden om verder uitzaaiingen te voorkomen en de cellen van de tumor te vernietigen, welke de operatie makkelijker zal maken. Na de operatie zal er terug chemotherapie plaatsvinden om de kankercellen die overgebleven zijn te vernietigen. Afhankelijk van de reactie op de chemotherapie zal die van 5 tot 8 maanden in beslag nemen.
Radiotherapie wordt heel weinig toegepast, waarbij men door bestraling de tumor zal proberen te verwijderen, aangezien deze heel gevaarlijk of ongemakkelijk kan zijn om te bereiken. De behandeling duur ongeveer 1 jaar, indien alles goed verloopt. Daarna is het aangeraden om elk jaar minstens 1 keer op onderzoek te gaan.
De overlevingskansen bij osteosarcoom zijn de laatste jaren veel gestegen, dankzij de chirurgische ingreep. De genezing is echter afhankelijk van het feit of er al dan niet uitzaaiingen zijn, de grootte de plek,de agressiviteit van de tumor en de stadium waarin het zich bevind spelen de grootste rol.

Botuitzaaiingen en botmetastasen

Met  botuitzaaiingen of botmetastasen wordt er bedoelt dat indien een persoon kanker heeft die ontstaan is uit een andere orgaan (dus niet uit de bot zelf), er uitzaaiingen (verspreidingen) van de kankercellen kunnen optreden, naar de botten toe. Hierdoor zullen dan ook tumoren op de bot gevormd worden die dan de botmetastasen worden genoemd, ze behoren dus tot de groep van de secundaire botkanker.

De meeste  botuitzaaiingen zijn afkomstig van prostaatkanker en borstkanker, maar het gebeurt wel toevallig omdat dit niet altijd het geval is. Via de bloedstroom verplaatsen de kankercellen zich naar plaatsen waar veel bloem doorstroomt, bv. de beenmerg in de botten. Het is dan ook meteen duidelijk dan de botuitzaaiingen vooral naar de grote botten gebeuren zoals de bekken, wervels en de bovenbenen. Andere plaatsen op het skelet zijn echter niet uitgesloten.
Dit zal niet gebeuren zonder gevolgen. Zoals bij oteosarcoom zal dit bij botuitzaaiingen ook gepaard gaan met spontane botbreuken, d.w.z. dat er dus een breuk plaatsvindt zonder dat er een echte reden voor is. In dit geval zal een chirurgische ingreep noodzakelijk zijn. Met behulp van metalen platen, pinnen, botcement, heupimplantanten en andere hulpmaterialen zal de chirurg ervoor zorgen dat de patiënt zonder al te veel pijn de gebroken delen kan gebruiken. Dit is erg essentieel bij botuitzaaiingen, omdat de patiënten in zo’n gevallen niet meer kunnen strijden tegen kanker en het is dan belangrijk dat zij hun resterende tijd zonder al te veel pijn en last kunnen doorbrengen.

Vooraleer er op een plek een breuk plaatsvindt zal dit voorafgaan met veel pijn, omdat er op dat moment een afbraak van het bot plaatsvindt tot er een botbreuk optreedt. Het is dus best aangeraden om bij het optreden van deze symptoom niet af te wachten ene zo snel mogelijk de arts te raadplegen, zodat een botbreuk voorkomen kan worden, wat achteraf veel miserie meebrengt.

Borstkanker Chirurgie Opties
Het doel van borstkanker chirurgie is de tumor zelf en een gedeelte van omringende normale weefsel te verwijderen, met behoud van zoveel mogelijk de borst.

Soorten Borstkanker Chirurgie?
Er zijn verschillende vormen van borstkanker chirurgie. De vormen van chirurgie zijn afhankelijk van de hoeveelheid gezond weefsel dat wordt verwijderd met de tumor, de tumor kenmerken, of de tumor zich heeft verspreid (uitgezaaid), en uw persoonlijke gevoelens. Sommige lymfeklieren onder de arm gewoonlijk verwijderd wanneer de operatie zodat ze kunnen worden getest op de aanwezigheid van kankercellen. Dit zal helpen om uw arts uw behandeling te plannen na de operatie.
Vormen van borstkanker chirurgie zijn onder andere:
Lumpectomy (brede lokale excisie)
Gedeeltelijke of segmentale mastectomie of quadrantectomy
Totaal mastectomie
Gemodificeerde radicale mastectomie
radicale mastectomie
Uw arts moet de opties met u voor de operatie bespreken met u. Een specifieke chirurgische procedure kan worden aanbevolen op basis van de grootte, locatie of type van borstkanker die je hebt.

Lumpectomy voor Kanker van de Borst

Dit wordt ook wel borstsparende therapie genoemd. De chirurg verwijdert de kanker en een omringende rand normaal weefsel. Een tweede incisie kan worden gemaakt om de lymfeklieren te verwijderen. Deze behandeling heeft tot doel een normale borst uiterlijk te behouden wanneer de operatie is afgelopen.
Na de lumpectomy, is een behandeling van radiotherapie meestal gebruikelijk om de resterende borstweefsel te behandelen. De meerderheid van de vrouwen die hebben een kleine, in een vroeg stadium borstkanker zijn uitstekende kandidaten voor deze behandelings aanpak.
Vrouwen die meestal niet in aanmerking komen voor een lumpectomy omvatten diegenen die al bestraling van de borst gehad hebben, op twee of meer gebieden van kanker in dezelfde borst die te ver uit elkaar worden verwijderd via een incisie, kanker die niet volledig verwijderd tijdens de operatie lumpectomie of zeer grote tumoren.

Gedeeltelijke of Segmentale mastectomie of quadrantectomy

quadrantectomy

Tijdens een gedeeltelijke of segmentele mastectomie of quadrantectomy, verwijdert de chirurg meer borstweefsel dan met een lumpectomie. De kanker en een omringende rand normaal weefsel worden verwijderd. Radiotherapie wordt meestal gegeven na de operatie.

Eenvoudig of Total mastectomie

mastectomy
Met een eenvoudige of volledige mastectomie, wordt de gehele borst verwijderd, maar geen lymfeklieren verwijderd. Eenvoudig mastectomie wordt het meest gebruikt om nieuwe kanker te voorkomen uit ontwikkelingslanden of wanneer de kanker niet verder naar de lymfeklieren is uitgezaaid. Deze procedure wordt doorgaans uitgevoerd in situ, microinavasive of fase IA borstkanker behandelen.

Gemodificeerde radicale mastectomie

 

De chirurg verwijdert alle borstweefsel met de tepel in een gemodificeerde radicale mastectomie. Lymfeklieren in de oksel worden ook bemonsterd. De borstspieren blijven intact. Voor veel vrouwen, wordt mastectomie vergezeld door hetzij een onmiddellijke of vertraagde borstreconstructie. Dit kan gedaan worden heel effectief met behulp van borstimplantaten  of de eigen weefsel van de patiënt- meestal van de onderbuik.

Borstkanker en radicale mastectomie

radical mastectomy
Wanneer een radicale mastectomie wordt gebruikt voor de behandeling van borstkanker, de chirurg verwijdert alles van het borstweefsel, samen met de tepel, de lymfeklieren in de oksel, en de borstwand spieren onder de borst. Deze procedure wordt vandaag zelden uitgevoerd omdat gemodificeerde radicale mastectomieals effectief is gebleken, en is minder ontsierende.
U moet grondig bespreken chirurgische mogelijkheden met uw arts om de beste behandeling voor u bepalen.

Hoe lang moet ik in het ziekenhuis voor Borstkanker Chirurgie?
De verblijfsduur in het ziekenhuis varieert afhankelijk van het type van borstkanker uitgevoerd kankerchirurgie. Over het algemeen worden lumpectomies gedaan op een poliklinische basis, met de patiënt herstelt in een kort verblijf observatie-eenheid na de procedure.
Borstamputaties of lymfklier verwijdering chirurgie vereisen doorgaans een een-op verblijf van twee nachten in het ziekenhuis.

6 gedachten over “Bot

 1. Pingback: Wat is botkanker of beenkanker nu precies? | Hulp en informatie voor kankerpatiënten

  • Het zijn in sommige gevallen vertalingen, taalfouten dat kan maar belangrijk is dat er begrepen wordt waar het om gaat.
   we zullen nog correcties plegen en we hebben nog een aantal taalfouten er uit gehaald.
   bedankt voor uw commentaar.

  • botkanker is niet erfelijk, er zijn wel kankersoorten die doorgegeven worden van generatie op generatie dat heeft te maken met erfelijkheid (om het maar in het kort te noemen). Voorbeeld borstkanker en die erfelijkheid bestaat uit een hoog risico daar voor te hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *