doelstelling en verslag

Doelstelling Stichting help bij kanker

Momenteel wordt iedereen wel geconfronteerd met kanker, u zelf uw naasten, familie of in  uw direkte omgeving.

Wanneer kanker wordt gediagnosticeerd, lijkt de grond onder uw voeten te verdwijnen. De gevolgen van kanker zijn dan ook niet te overzien. Uw leven staat op zijn kop en alle zekerheid lijkt verdwenen. Wist u eerst nog welke weg u wilde gaan, door de gevolgen van kanker kan die weg plotseling afgesneden zijn. De gevolgen van kanker zijn niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, sociaal en geestelijk. Wanneer u kanker hebt is dat een zware opgave, voor uzelf en voor uw naasten.

Financieel heeft men ook vaak geen uitzicht meer, therapieen zijn kostbaar en worden in sommige gevallen niet of slechts ten dele  vergoed door de zorgverzekeraar.

Wij willen proberen om uw problemen te verlichten en u te helpen waar mogelijk.

 

Stichting Help Bij Kanker is 100% onafhankelijk, de kosten worden op dit moment uitsluitend gedragen door het bestuur, zij doen dit uit idealistische overwegingen. En zij wil niet verbonden zijn aan websites die zorg en of  zorgproducten verkopen, dit om de neutraliteit niet te verliezen.

De helpbijkanker Stichting reikt mogelijkheden aan die mensen tijdens en na kanker of ziekte versterken op mentaal, emotioneel en sociaal gebied.   De stichting ontwikkelt bronnen van steun en informatie voor patienten en hun naasten.  Daarnaast draagt de stichting bij, naast geschreven uitingen, aan presentaties.   Als laatste, maar zeker niet onbelangrijkste: De help bij kanker Stichting wil in bepaalde individuele gevallen de financiële belemmeringen wegnemen en zo zorg op dit gebied bereikbaar maken en faciliteren.

Donaties   De Helpbijkanker Stichting gebruikt opbrengsten, giften en legaten voor verschillende doeleinden van de stichting. Denk hierbij aan het verlagen van de prijs van boeken, of het financieel ondersteunen van (individuele) psychosociale hulpvragen. Verder investeert de stichting in de onderzoeking van nieuwe middelen.   Uw donatie is van harte welkom.

Anders helpen   Als je de helpbijkanker Stichting wilt steunen, komen we graag in contact met je. Zo kunnen we afstemmen hoe- en garanderen dat we jouw bijdrage inzetten zoals je wilt. Bijdragen zijn wat ons betreft niet per sé in cijfers uit te drukken; ook hulp, advies of faciliteiten zijn van harte welkom.   Stuur ons een mail of bel voor meer informatie.

Belonings beleid:

De stichting wordt gerund door vrijwilligers die daar voor geen beloning krijgen, als zij kosten maken voor de stichting zo als b.v. reiskosten die worden in overleg vergoed.

Onze doelstelling is:

Informatie verzamelen en verstrekken, hulp bieden daar wara het mogelijk is, educatie en onderzoek, naast  cuturele actieviteiten indien mogelijk.Het pubilceren van boeken en geschriften in de doelgroep. En een algemene nut beogende doelstelling te handhaven.

Het beleidsplan: Er is geen financieel beleidsplan anders dan ondergenoemde

Zo veel en zo juist mogelijk informatie en hulp verstrekken aan hen die daar voor in aanmerking komen, en Indien er voldoende middelen aanwezig zijn zo veel als mogelijk hulp te bieden, Het realiseren van onderzoeken en indien het vermogen van de stichting dit toelaat ook financeel te steunen. Op dit moment is er geen vermogen in de stichting.

Verslag van activiteiten:

Wat wij in de loop van de tijd gedaan hebben is het onderzoeken van middelen, het uitzoeken van gegevens, het opzoeken en publiceren van nieuwe genezings methodes, medicijnen enz van binnen en buitenland,. gesprekken houden met doktoren en specialisten over kanker en de bestijding daar van om dit aan u te kunnen mededelen.. Het onderzoeken van voedingsmiddelen, gewassen en bestrijdingsmiddelen en mogelijke oorzaken van kanker. Het geven van adviesen voor zover mogelijk en voor zover het verantwoord is aan de gangbare regels.

Het geven van advies hoe men zelf biologischegroenten en kruiden kan verbouwen.

Het bouwen en onderhouden van websites.. Deze websites dragen door middels van advertentie opbrengsten mee in de kosten van de stichting.

Er is geen samenwerkings verband met enige commercieele instelling anders dan donateurs die niet werkzaam direct of indirect met gezondheidverzorging of gezondheids middelen zo als supplementen, medizijnen etc. te maken hebben, dit om onze onafhankelijkheid te bewaren. Er is wel samenwerking, en mogelijk met andere instellingen in de doelgroep, voor uitwisseling van gegevens, nieuws en adviesen..

Belonig van bestuurders:

Er wordt geen salaris uitgekeert aan het bestuur zij weken vrijwillig mee.

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten ontvangen.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Onvermijdelijk reizen voor de stichting e.d.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie.

Financiële verantwoording kunt u vinden op de pagina balans

 

anbi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *