Stichting

Stichting Help Bij Kanker

Statuten  Stichting Help Bij Kanker

 

1. De stichting is genaamd: Stichting Help Bij Kanker

2. Zij is gevestigd te Lelystad

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd

4. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koop handel te Lelystad

5. De stichting stelt zich ten doel Bemiddeling, informatie en financiële steun te geven

6. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel  bestuur ontvangt dan ook geen salaris en slechts de kosten die gemaakt zijn voor de stichting kunnen ze vergoed krijgen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

1. het stichtingskapitaal;

2. subsidies en donaties;

3. erfstellingen, legaten en schenkingen;

4. eventuele andere verkrijgingen en baten.

Bestuur

1. Voorzitter: Mevr. A. G. Vos

2. Secretaris: Hr.Mr. LLM. S.van Oldenrijk

3. Penningmeester: Mevr. A G Vos

4. Bestuurslid: Hr. MH. S. Couperus

Vrijwilligers

(Medewerkers): Hr. IR I.A. Velitchkov Hr. IR W. Gerards, mevr. MR E. Kyriaki, W.J.R. de Groot

Postuum medewerker: Mvr. VT. T.I. Velitchkov

Dit is slechts een verkorte weergave, het volledige kunt u vinden bij de Notaris Fenneke Koster-Joenje te Lelystad

ANBI

K.v.K. nr: 55545041

RSNI: 851759440

Plantage 189

8212VM Lelystad

U kunt  via Paypal doneren

 

We zullen geen certificaat aanvraag doen bij het CBF hier ziten namelijk kosten aan verbonden, geld wat we dus beter kunnen gebruiken.

Stichting help bij kanker wordt volledig gerund door vrijwilligers. Slechts rieel gemaakte kosten voor de stichting wordt vergoed aan de vrijwilligers.

de Stichting is een ANBI

Wat houd ANBI in, alle gelden die binnen komen zijn bedoeld voor en in het belang van de doelstelling van de stichting zonder winstoogmerk.

Wat betekend ANBI voor donateurs, sponsors en mensen die giften doen, Deze zijn 100% aftrekbaar voor uw inkomsten/omzetbelasting aangifte.

Een gedachte over “Stichting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *