Prostaatkanker

Prostaat Kanker

Levensbedreigend of een chronische ziekte? Jaarlijks krijgen 9.500 mannen de diagnose prostaatkanker. Verwacht wordt dat in 2015 dat er zo’n 15.500 zullen zijn. Ieder jaar sterven er 4.000 mannen aan de gevolgen van de ziekte. Dit is net zoveel als het aantal vrouwen dat sterft aan borstkanker. Prostaatkanker komt niet alleen voor bij oudere mannen, maar treft ook mannen op jongere leeftijd.

Bij een deel van de patiënten wordt geen behandeling toegepast, behalve het regelmatig controleren van de tumor. Dit zijn vaak oudere patiënten met een langzaam groeiende tumor zonder klachten en gezonde mannen met lage PSA-Waarden(Prostaat Specifiek Antigeen) waar weinig kankercellen in de biopten zijn gevonden.

 

Als genezing niet mogelijk is

Als de ziekte niet (meer) curatief kan worden behandeld, kiest de arts voor palliatieve behandelingen. Deze zijn gericht op het remmen van de ziekte of het verminderen van de symptomen. Voorbeelden zijn:

TURP (transurethrale resectie van de prostaat):

Bedoeld om plasklachten te verhelpen, door het deel van de prostaat weg te halen die de plasbuis dichtdrukt. Er kan tijdelijk pijn bij het plassen en incontinentie optreden en bij een orgasme kan de zaadlozing in de blaas terecht komen. Chemotherapie: Dit is de behandeling van kanker met celdodende of celdelingsremmende medicijnen. Na toediening per infuus, injectie of tablet worden de medicijnen opgenomen in het bloed en bereiken zo vrijwel alle kankercellen in het lichaam. Omdat ook gezonde cellen worden beinvloedt, treden bijwerkingen op als haaruitval, vermoeidheid, misselijkheid, darmstoornissen, verhoogd risico op infecties en veranderingen aan huid en nagels. Inwendige en uitwendige bestraling: zie boven. Hormonale therapie: zie boven.

Leven na behandeling

Gelukkig is prostaatkanker in de meeste gevallen goed te behandelen, vooral als de ziekte in een vroeg stadium wordt ontdekt. Vijf jaar na behandeling is 80 procent van de patiënten nog in leven. Dit percentage is hoger als de ziekte ontdekt is voor de kanker uitgezaaid is. Verder kan de ziekte vaak voor langere perioden (maanden tot jaren) tot stilstand worden gebracht.

Nazorg na de behandeling is erg belangrijk. De arts zal via röntgenfotos, scans en bloedonderzoeken regelmatig willen controleren of de kanker niet teruggekomen of erger geworden is. Sommige behandelingen van prostaatkanker kunnen langdurige bijwerkingen geven. De meesten zullen na verloop van tijd echter verdwijnen. Opvallend is dat veel patiënten tijdens en na de behandeling gewoon door kunnen gaan met werken.

Onderzoekers denken dat prostaatkanker eigenlijk nog veel vaker voorkomt. Het is namelijk een langzaam groeiende tumor die pas in een later stadium echte klachten geeft.

Veel oudere mannen zijn al overleden aan andere doodsoorzaken, voordat zij symptomen ontwikkelen en de tumor wordt ontdekt. In jongere mannen heeft deze langzame groei tot gevolg dat de kanker pas ontdekt wordt als hij in een vergevorderd stadium is, en er soms al uitzaaiingen naar andere plaatsen in het lichaam zijn.

Het is overigens niet zo dat elke tumor na verloop van tijd uitgroeit en uitzaait. In 30 procent van de gevallen stopt de tumor uit zichzelf met groeien en blijft de rest van het leven ‘slapend’ in het lichaam aanwezig zonder ooit klachten te veroorzaken.

Als de arts een tumor vermoedt

Als de arts na een rectaal toucher en bloedonderzoek vermoedt dat er een tumor in de prostaat zit, volgt vaak een echografie via de anus. Als de arts iets afwijkends ziet, wordt een biopt genomen.

 Wanneer de patholoog een tumor vindt, bepaalt hij het stadium en de kwaadaardigheid van de tumor. Deze zijn belangrijk voor het inschatten van de vooruitzichten en het bepalen van de behandelwijze.

 

 

Ook worden vaak lymfeklierverwijdering en MRI-, CT- of botscans uitgevoerd om de uitgebreidheid van de tumor en mogelijke uitzaaiingen op te sporen.

 

 

Behandelmogelijkheden

Curatieve behandelingen zijn gericht op genezing en het verdwijnen van de tumor. 70 procent van de mannen kan kiezen uit:

Radicale prostatectomie:

Hierbij wordt de prostaat met tumor verwijderd. Alleen mogelijk als er geen sprake is van uitzaaiingen. De operatie kan erectiestoornissen, incontinentie en ‘droge’ orgasmen (waarbij geen zaadlozingen plaatsvinden) tot gevolg hebben. Uitwendige bestraling: De tumor wordt door een machine door de huid heen bestraald. Doordat ook gezonde cellen worden beschadigd kunnen vermoeidheid, verkleuring van de huid en irritatie van darmen en blaas optreden. Littekenweefsel in en rond de prostaat kan verminderde productie van zaadvocht, erectiestoornissen en problemen met de ontlasting veroorzaken. Inwendige bestraling: Radioactief materiaal wordt in de prostaat geplaatst, waardoor deze van binnenuit wordt bestraald. Hierbij wordt minder gezond weefsel beschadigd dan bij uitwendige bestraling. Er kunnen erectiestoornissen en plasklachten optreden. Vijf procent van de patiënten heeft in het eerste jaar na de bestraling een blaaskatheter nodig om te kunnen plassen. Hormonale therapie: Via injecties of tabletten worden speciale stoffen toegediend die de werking van testeron(wat de tumorgroei stimuleert) tenietdoen of de werking van de zaadballen stillegt, zodat geen testosteron meer geproduceerd wordt. Klachten die kunnen optreden zijn minder zin om te vrijen, opvliegers, erectiestoornissen, verandering van de lichaamsbeharing en vetverdeling in het lichaam.

Mannen die de diagnose prostaatkanker hebben gekregen, overlijden vaker aan aandoeningen als hartziekten dan aan de ziekte zelf.

‘Prostaatkankerpatiënt overlijdt vaak niet aan kanker’

Mannen die de diagnose prostaatkanker hebben gekregen, overlijden vaker aan aandoeningen als hartziekten dan aan de ziekte zelf

Dat blijkt uit onderzoek van de Harvard School of Public Health.

Het onderzoek laat zien dat mannen met prostaatkanker eerder overlijden als gevolg van deels te voorkomen aandoeningen. Volgens de onderzoekers is het dan ook van belang om gezond gedrag bij deze mannen extra te stimuleren.

“We hopen dat onze studie artsen aanmoedigt om leefstijl te bespreken met mannen die de diagnose prostaatkanker krijgen. Op die manier verbetert de algehele gezondheid van de mannen, en dus mogelijk ook de levensduur en de kwaliteit van leven”, aldus onderzoeker Mara Epstein.

Mannen

Samen met haar collega’s bestudeerde Epstein de oorzaak van overlijden bij mannen met prostaatkanker binnen de Amerikaanse Surveillance, Epidemilogoy and End Results Program (490.000 mannen tussen 1973 en 2008) en de Zweedse Cancer and Cause of Death registries (210.000 mannen tussen 1961 en 2008).

Uit de resultaten bleek dat tijdens de studieperiode prostaatkanker in de Verenigde Staten de oorzaak was van het overlijden van 52 procent van de mannen met prostaatkanker. In Zweden was dit 30 procent. In totaal overleed 35 procent van de Zweedse en 16 procent van de Amerikaanse mannen met de diagnose prostaatkanker als gevolg van de ziekte.

Grote impact

“Ons onderzoek laat zien dat leefstijlverandering als gewichtsverlies, meer bewegen en stoppen met roken een grote impact hebben op patiënten met prostaatkanker. Misschien zelfs een grotere impact dan de behandeling die ze voor prostaatkanker krijgen”, vertelt onderzoeker Hans-Olov Adami.

Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of the National Cancer Institute.

 

Prostaatkanker: niet prikken maar scannen

kankeronderzoek wordt minder belastend

Om erachter te komen of iemand prostaatkanker heeft, is soms zeer belastend onderzoek nodig. Maar dat verandert dankzij nieuwe medische technieken.

Oud:

twaalf pijnlijke prikken in de prostaat; vaak toch nog onzekerheid.

Nieuw:

sneller duidelijkheid dankzij MRI-techniek. Is het prostaatkanker, dan kan een weefselsparende operatie worden gedaan (met minder risico op incontinentie en impotentie). Bij twijfel zijn nog maar twee prikken in de prostaat nodig.

Waar wordt het toegepast:

in het UMC St Radboud in Nijmegen.

Een op de zes mannen krijgt prostaatkanker, een moeilijk op te sporen aandoening. De meest gebruikte diagnostiek (voelen en/of de prostaat aanprikken) is pijnlijk en geeft in 40 procent van de gevallen geen uitsluitsel of er echt sprake is van prostaatkanker.

Blinddoek

“Het is alsof je door een blinddoek kijkt”, zegt hoogleraar radiologie Jelle Barentsz van het UMC St Radboud in Nijmegen. “Je ziet wel iets, maar het zicht is heel beperkt.”

Tumoren worden daardoor vaak pas laat ontdekt. Ook is de onzekerheid groot. En de behandeling is meestal ingrijpend. Barentsz: “Omdat je de tumor niet exact kunt lokaliseren, moet je vaak de hele prostaat weghalen. Dat heeft grote psychische en lichamelijke gevolgen.”

Magnetische golven

Barentsz en zijn team ontwikkelden een MRI-techniek die afwijkingen in de prostaat op molecuulniveau in beeld brengt. Daarbij maken ze gebruik van magnetische golven. Barentsz: “Met MRI kunnen we prostaatkanker veel eerder opsporen. Is er niets te zien, dan weet je ook zeker dat er niets ís. Is er wel sprake van prostaatkanker, dan kunnen we tot op de millimeter aanwijzen waar de tumor zich bevindt. Agressieve tumoren worden bijna niet meer gemist.”

Tumor verwijderen

De chirurg kan later de tumor verwijderen, en daarbij het gezonde weefsel zoveel mogelijk sparen. Barentsz: “Je loopt dan minder risico op incontinentie en impotentie.” Mocht het (bij een afwijkende MRI-uitslag) toch nodig zijn om de prostaat aan te prikken, dan zijn slechts twee in plaats van twaalf prikken nodig.

Uitzaaiingen

De MRI-scanner stelt ook vast of er uitzaaiingen zijn naar de lymfeklieren. Barentsz: “Daar is anders een aparte operatie voor nodig.”

Verder ontwikkelen

In 2007 kreeg Barentsz de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs van KWF Kankerbestrijding: twee miljoen euro voor het verder ontwikkelen en toepassen van de MRI-techniek. Toch is het UMC St Radboud in Nijmegen vooralsnog het enige Nederlandse ziekenhuis dat MRI bij prostaatonderzoek gebruikt. Urologen vinden dat eerst onomstotelijk moet worden aangetoond dat MRI beter werkt dan de gangbare methodes.

Patiënten van andere ziekenhuizen kunnen hun arts wel vragen om een doorverwijzing. Dat gebeurt volgens Barentsz steeds vaker: zo’n dertig keer per week.

 

‘PSA-test voorkomt uitzaaiing’

De PSA-waarde staat met enige regelmaat ter discussie.

Zonder PSA-test zouden er echter drie keer zo veel mannen al vergevorderde prostaatkanker hebben op het moment van diagnose.

Dat blijkt uit een analyse van de University of Rochester. Ze beschrijven de resultaten van hun studie in CANCER, het tijdschrift van de American Cancer Society. Het onderzoek suggereert dat het testen van PSA en vroege ontdekking in de Verenigde Staten jaarlijks bij 17.000 mannen kan voorkomen dat de prostaatkanker al vergevorderd is bij diagnose.

Kankerregistratie

Onderzoeker Edward Messing bestudeerde gegevens van de periode 1983-1985 (voor de PSA-test) en de periode 2006-2008. De informatie was afkomstig van de grootste landelijke kankerregistraties en de onderzoekers keken vooral naar patiënten waarvan de kanker al was uitgezaaid naar andere delen van het lichaam op het moment van de diagnose. Deze gevallen zijn vaak ongeneeslijk.

In het jaar 2008 vonden de onderzoekers 8.000 gevallen van uitgezaaide prostaatkanker. Met behulp van een rekenmodel gebaseerd op de cijfers uit de jaren tachtig, schatten zij dat dit aantal ongeveer 25.000 zou zijn zonder de screening op PSA. Dit is ongeveer drie keer zo veel.

Vergevorderd

“Onze bevindingen zijn zeer belangrijk in het licht van de controversie rondom PSA-testen”, aldus Messing. “Hoewel er ook nadelen zijn verbonden aan de test, en veel verschillende factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de ziekte, laten de resultaten duidelijk zien dat zonder PSA-screening meer mannen vergevorderde prostaatkanker zouden hebben.”

Door: Gezondheidsnet

 

Wat is prostaatkanker?
Prostaatkanker ontwikkelt zich in de prostaat van een man, de grootte van een walnoot klier net onder de blaas dat een deel van de vloeistof in sperma produceert. Het is de meest voorkomende kanker bij mannen na huidkanker. Prostaatkanker groeit vaak zeer langzaam en kan niet leiden tot aanzienlijke schade. Maar sommige soorten zijn agressiever en kunnen zich snel verspreiden zonder behandeling.

Symptomen van prostaatkanker
In de vroege stadia, kan mannen hebben geen symptomen. Later kunnen de symptomen zijn onder meer:
• Vaak plassen, vooral ’s nachts
• Moeite met het starten of stoppen plassen
• Zwakke of onderbroken urinestraal
• pijnlijk of branderig gevoel tijdens het plassen of ejaculatie
• Bloed in de urine of sperma
Vergevorderd stadium van kanker kan leiden tot diepe pijn in de onderrug, heupen of bovenbenen.

Vergrote prostaat of prostaatkanker?
De prostaat kan groeien groter als mannen ouder worden, soms druk op de blaas of urethra en het veroorzaken van symptomen die lijken op prostaatkanker. Dit is de zogenaamde benigne prostaathyperplasie (BPH). Het is geen kanker en kan worden behandeld als de symptomen hinderlijk geworden. Een derde probleem dat kan leiden tot urine-symptomen is prostatitis. Deze ontsteking of infectie kan ook een koorts en vaak behandeld met medicijnen.

Risicofactoren je niet kunt beheersen
Ouder worden is de grootste risicofactor voor prostaatkanker, in het bijzonder na de leeftijd van 50 jaar. Na 70, studies suggereren dat de meeste mannen een vorm van prostaatkanker hebben, al kunnen er geen uiterlijke symptomen. Familiegeschiedenis verhoogt een man risico: het hebben van een vader of broer met prostaatkanker verdubbelt het risico. Afro-Amerikanen met een hoog risico en hebben het hoogste percentage van prostaatkanker in de wereld.

Dieet lijkt een rol te spelen in de ontwikkeling van prostaatkanker, die veel vaker voorkomt in landen waar vlees en vetrijke zuivelproducten zijn pijlers. De reden hiervoor is onduidelijk koppeling. Vet in de voeding, in het bijzonder dierlijk vet van rood vlees, kan verhogen mannelijke hormoon niveaus. En dit kan de brandstof voor de groei van de prostaat cellen. Een dieet te laag in groenten en fruit kunnen ook een rol spelen.

Mythen over prostaatkanker
Hier zijn een aantal dingen die niet zal leiden tot prostaatkanker: Te veel seks, een vasectomie, en masturbatie. Als u een vergrote prostaat (BPH), betekent dat niet dat je een groter risico op het ontwikkelen van prostaatkanker. Onderzoekers zijn nog steeds onderzoeken of het gebruik van alcohol, soa’s, of prostatitis een rol spelen in de ontwikkeling van prostaatkanker

Kan Prostaatkanker Vroege gevonden worden?
Screening tests beschikbaar om prostaatkanker vroeg te vinden, maar de overheid richtlijnen niet te bellen voor het routinematig testen bij mannen op elke leeftijd. De tests kunnen vinden kankers die zo langzaam groeiende, dat medische behandelingen geen voordeel zou bieden. En de behandelingen zelf kunnen ernstige bijwerkingen hebben. De American Cancer Society adviseert mensen om met een arts te praten over screening tests, te beginnen bij:
• 50 voor de gemiddelde risico-mannen die verwachten te leven ten minste 10 jaar meer.
• 45 voor mannen met een hoog risico. Dit geldt ook voor Afro-Amerikanen en mensen met een vader, broer of zoon gediagnosticeerd voor de leeftijd van 65 jaar.
• 40 voor mannen met meer dan een eerstegraads familielid gediagnosticeerd op een vroege leeftijd.

Screening: DRE en PSA
Uw arts kan in eerste instantie wel een digitale rectale examen (DRE) te voelen voor hobbels of harde plekken op de prostaat. Na een bespreking met uw arts kan een bloedtest worden gebruikt om prostaat-specifiek antigeen (PSA), een eiwit geproduceerd door prostaatcellen meten. Een hoog niveau kan duiden op een hogere kans dat u kanker hebt, maar je kunt een hoog niveau hebben en nog steeds vrij van kanker. Het is ook mogelijk om een normale PSA en prostaatkanker.

PSA testresultaten
Een normale PSA niveau geacht tot 4 nanogram per milliliter (ng / ml) bloed, terwijl een PSA boven 10 blijkt een hoog risico op kanker. Maar er zijn veel uitzonderingen:
• Mannen kunnen hebben prostaatkanker met een PSA van minder dan 4.
• Een prostaat die ontstoken (prostatitis) of vergroot (BPH) kan stimuleren PSA niveaus, nog verder testen kan geen bewijs van kanker laten zien.
• Sommige BPH drugs kunnen lagere PSA-niveaus, ondanks de aanwezigheid van prostaatkanker, een zogenaamde vals-negatieve.
Als een van beide uw PSA of DRE abnormaal zijn, zal uw arts te bestellen andere tests.

Prostaatkanker Biopsie
Als een lichamelijk onderzoek of PSA-test wijst op een probleem, kan uw arts u aanraden een biopsie. Een naald is ofwel ingebracht via de anus muur of de huid tussen de anus en het scrotum. Meerdere kleine weefselmonsters worden verwijderd en onderzocht onder een microscoop. Een biopsie is de beste manier om kanker op te sporen en te voorspellen of het langzaam groeiende of agressief.

Biopsie en Gleason Score
Een patholoog zoekt celafwijkingen en “graden” het weefselmonster van 1 tot 5. De som van 2 Gleason graden is de Gleason-score. Deze scores helpen bij het bepalen van de kans op de verspreiding van kanker. Ze variëren van 2, minder agressief tot 10, een zeer agressieve kanker. Gleason scores helpt begeleiden de aard van de behandeling zal uw arts aan te bevelen.

Prostaatkanker nader bekeken
Sommige mannen kan het nodig zijn extra tests om te zien of de kanker zich heeft verspreid buiten de prostaat. Deze kunnen bestaan uit echografie, een CT-scan of een MRI-scan (hier te zien). Een radionuclide botscan traceert een injectie van laag radioactief materiaal om te helpen opsporen van kanker die is uitgezaaid naar het bot.
In de MRI-scan hier, de tumor is de groene, niervormige massa in het centrum, naast de prostaat (in het roze).

Prostate kankert Stadia’s
Staging wordt gebruikt om te beschrijven hoe ver prostaatkanker is uitgezaaid (gemetastaseerd) en om te bepalen wat de beste behandeling.
• Fase I: Kanker is klein en nog binnen de prostaat.
• Fase II: Kanker is meer geavanceerde, maar nog steeds beperkt tot de prostaat.
• Fase III: Kanker is uitgezaaid naar het buitenste deel van de prostaat en de nabijgelegen zaadblaasjes.
• Fase IV: Kanker is uitgezaaid naar de lymfeklieren, nabijgelegen organen of weefsels, zoals blaas of de endeldarm, of verre organen zoals botten of de longen.

Prostate kanker overlevings kansen
Het goede nieuws over prostaatkanker is dat het meestal langzaam groeit. En 9 van de 10 gevallen zijn te vinden in de vroege stadia. Het algemeen is de 5-jaars relatieve overleving is 100% voor mannen met de ziekte beperkt tot de prostaat of nabijgelegen weefsels, en veel mensen leven veel langer. Wanneer de ziekte zich heeft verspreid naar afgelegen gebieden, dat dit cijfer zakt naar 31%. Maar deze cijfers zijn gebaseerd op mannen van ten minste 5 jaar geleden gediagnosticeerd. De vooruitzichten kan beter voor mannen gediagnosticeerd en behandeld vandaag.

Behandeling: waakzaam wachten
Met een laag risico van kanker, een optie is om naar te kijken en wachten. Dit wordt bepaald door uw biopsie, PSA-test, en Gleason scores. Uw arts zal een periodieke keuring. Andere behandelingen – met het risico van seksuele of urine problemen – niet nodig. Sommige mannen die ouder zijn of hebben ernstige gezondheidsproblemen is er geen behandeling. Er is echter meer agressieve behandeling meestal aanbevolen voor jongere mannen of mensen met meer agressieve ziekte.

Behandeling: Radiation Therapy
Uitwendige bestraling om kankercellen te doden kan worden gebruikt als een eerste behandeling of na prostaatkanker chirurgie. Het kan ook helpen verlichten pijn in de botten van de verspreiding van kanker. In brachytherapie worden kleine radioactieve pellets ongeveer de grootte van een rijstkorrel ingebracht in de prostaat. Beide methoden kunnen beïnvloeden erectiele functie. Vermoeidheid, urine-problemen, en diarree zijn andere mogelijke bijwerkingen.

Behandeling: chirurgie
Verwijderen van de prostaat of radicale prostatectomie, wordt gebruikt om de kanker te elimineren wanneer het wordt beperkt tot de prostaat. Nieuwe technieken te gebruiken kleinere insnijdingen en proberen om schade aan nabijgelegen zenuwen te voorkomen. Als lymfeklieren zijn ook kanker, kan prostatectomie niet de beste optie. Chirurgie kan afbreuk urine-en seksuele functie, maar beide kunnen verbeteren in de tijd.

Behandeling: Hormoontherapie
Hormoontherapie kan krimpen of vertragen van de groei van uw kanker, maar tenzij het wordt gebruikt met een andere therapie zal het niet verwijderen van de kanker. Medicijnen of hormonen blokkeren of stoppen met de productie van testosteron en andere mannelijke hormonen, de zogenaamde androgenen. Bijwerkingen kunnen zijn opvliegers, de groei van borstweefsel, gewichtstoename, en impotentie.

Behandeling: Chemotherapie
Chemotherapie doodt kankercellen door het hele lichaam, ook buiten de prostaat, dus het wordt gebruikt om meer gevorderde kanker en kanker die niet reageren op hormoontherapie te behandelen. Behandeling is meestal intraveneuze en wordt gegeven in cycli duren 3-6 maanden. Omdat de chemotherapie doodt andere snelgroeiende cellen in het lichaam, kan het nodig zijn haaruitval en zweertjes in de mond. Andere bijwerkingen zijn misselijkheid, braken en vermoeidheid.

Behandeling: Cryotherapie
Cryotherapie bevriest en doodt kankercellen in de prostaat (zoals de sterk vergrote cellen hier.) Het is niet zo veel gebruikt, omdat er weinig bekend is over de doeltreffendheid op lange termijn. Het is minder invasief dan een operatie, met een kortere hersteltijd. Omdat de bevriezing schade zenuwen, maar liefst 80% van de mannen worden impotent na cryochirurgie. Er kan tijdelijk pijn en een branderig gevoel in de blaas en de darmen zijn.

Behandeling: Prostaatkanker Vaccin
• Dit vaccin is bedoeld om te behandelen, niet voorkomen, prostaatkanker door aanmoediging tot je lichaam het immuunsysteem om prostate kankercellen aan te vallen. Immuuncellen worden verwijderd uit uw bloed, geactiveerd om kanker te bestrijden, en geïnfundeerd terug in je bloed. Drie cycli optreden in een maand. Het wordt gebruikt voor gevorderde prostaatkanker die niet meer reageert op hormonale therapie. Milde bijwerkingen kunnen optreden zoals vermoeidheid, misselijkheid en koorts.

Hoop voor vergevorderde kanker
Uw arts zal testen blijven maken van uw PSA-spiegels te controleren en kunnen andere tests uit te voeren na de behandeling voor prostaatkanker. Als de symptomen of zich naar andere delen van het lichaam, aanvullende behandeling worden aanbevolen. Lifestyle keuzes kunnen ook uit Lifestyle,. Een studie wees uit dat prostaatkanker overlevenden die Lifestyle uitoefende regelmatig een lager risico op overlijden hadden.

Omgaan met een erectiestoornis
Erectiele disfunctie is een veel voorkomende bijwerking van prostaatkanker behandelingen. In het algemeen, de erectiele functie verbetert binnen twee jaar na de operatie. Verbetering is beter voor jongere mannen dan voor mensen ouder dan 70. U kunt ook profiteren van de ED medicijnen. Andere behandelingen, zoals injectietherapie en vacuum apparaten kunnen helpen.

Voedsel voor Gezondheid
Een kanker-bewuste voeding kan de beste keuze voor de overlevenden die willen hun gezondheid en degenen die hopen om hun risico te verlagen versterken zijn. Dat betekent:
• Vijf of meer fruit en groenten per dag
• Volle granen in plaats van witte bloem of witte rijst
• Beperk vetrijke vlees
• Beperk of te elimineren verwerkt vlees (hotdogs, vleeswaren, spek)
• Beperk alcohol tot 1-2 glazen per dag (als je drinkt)
Voedingsmiddelen met een hoog foliumzuur zijn mogelijk een aantal actie tegen prostaatkanker (spinazie, sinaasappelsap, linzen). Studies gemengde resultaten gevonden op lycopeen, een antioxidant die in tomaten

Supplementen: ter voorkoming van prostaatkanker kopers opgelet
Wees op uw hoede van de supplementen die worden verkocht ter voorkoming van prostaatkanker. Sommige kruidensubstanties kunnen interfereren met PSA niveaus. Een 10-jarige studie toonde een toename van het risico op kanker voor mannen die foliumzuur innemen. Een 5-jaar durende studie van selenium en vitamine E tonen geen verminderd risico op prostaatkanker. Zorg ervoor dat u uw arts vertelt als u vitaminen of supplementen gebruikt.

Behandeling van uitgezaaide prostaatkanker

Wat is uitgezaaide prostaatkanker?

Uitgezaaide prostaatkanker is kanker dat zich heeft verspreid van de prostaat naar andere delen van uw lichaam. Bijvoorbeeld, het kan zich laten zien als een tumor op je rug of als kanker in uw behandeling. Bot is de meest voorkomende plaats bij de verspreiding. Maar de longen en de lever zijn zo standaard. Het zou , hoewel zelden dan ook kunnen optreden in andere organen: zoals de hersenen. Met uitgezaaide kanker betekent niet dat je een nieuwe soort kanker hebt. Uitgezaaide prostaatkanker in een bot in je heup is niet speciaal botkanker. De tumor heeft doorgaans dezelfde soort als de prostaat cellen hadden bij de oorspronkelijke tumor. Hetzelfde geldt wanneer de kanker is gemetastaseerd in behandeling of een ander orgaan. Het is nog steeds prostaatkanker en uw behandeling opties zijn dezelfde als bij kanker die alleen in de prostaat zit. Uitgezaaide prostaatkanker is een geavanceerde vorm van kanker. Maar de term “geavanceerde” heeft verschillende betekenissen, afhankelijk van hoe het wordt gebruikt. “Geavanceerd” meestal was Verwijst naar kanker is niet te genezen is. Dat betekent niet dat het niet behandeld kan worden en onder controle gehouden. De meeste mannen met gevorderde prostaatkanker kunnen voor vele jaren nog een normaal leven leiden.

Behandeling die effectief  kunnen zijn: Beheren symptomen Vertragen van de snelheid van uw kanker groei en krimpen van de tumor Sommige vormen van kanker zijn ‘locally advanced’ genoemd. Dat betekent dat de kanker zich heeft verspreid van de prostaat naar nabijgelegen weefsel. Dit is niet uitgezaaide kanker: zo als kanker die is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Veel lokaal gevorderde prostaatkanker zijn te genezen.

Hoe prostaatkanker zich verspreidt Voor kanker aan metastatische geworden, individuele kankercellen nodig hebben om te breken met de oorspronkelijke tumor en verplaatsen naar een bloed of lymfe vat. Eenmaal daar, ze circuleren door het lichaam. De cellen uiteindelijk stoppen in haarvaten – kleine bloedvaten – op een afgelegen locatie. De cellen dan breken door de wand van het bloedvat en het weefsel Zij hechten aan wat dan ook plaats. Zij moeten vervolgens om te vermenigvuldigen en te groeien nieuwe bloedvaten aanmaken om voedingsstoffen te leveren aan de nieuwe tumor. Prostaatkanker geeft de voorkeur om te groeien in specifieke gebieden, zoals onderzocht in lymfeklieren of in de ribben, bekken en rug. De meeste kankercellen vormen nieuwe tumoren leveren een break away. omdat Velen niet overleven in de bloedbaan. Sommige is dat op de plaats van de nieuw weefsel. Anderen kunnen inactief liggen voor jaren of nooit actief worden. Kans op het ontwikkelen van uitgezaaide prostaatkanker is Ongeveer 50% van de mannen gediagnosticeerd met lokale prostaatkanker zal uitgezaaide kanker zich ontwikkelen tijdens hun leven. Vroeg het vinden van kanker en de behandeling ervan kan helpen verminderd het percentage . Een klein percentage van de mannen zijn niet gediagnosticeerd met prostaatkanker totdat het gemetastaseerd is geworden, hetzij omdat die geen symptomen hebben of de symptomen zijn genegeerd. Artsen kunnen het u vertellen over uitgezaaide kanker door het doen van een biopsie van het weefsel en het bestuderen van de cellen.

Hoe uitgezaaide prostaatkanker wordt gevonden

Als u al gediagnosticeerd bent met prostaatkanker, zal uw arts extra tests doen zoals : Röntgenstralen CT-scans MRI-scans Deze tests kunnen zich concentreren op uw skelet en de buik en bekken gebieden. Op die manier kunnen de artsen controleren op tekenen van verspreiding van de kanker. Als u symptomen:heeft zoals bot pijn en fracturen zonder reden, kan uw arts een botscan doen. De botscan kan laten zien als je uitgezaaide kanker in de botten hebt. Dus wilt u uw arts vragen om de bloedtesten, waaronder een controle van de PSA-niveaus, om uit te zoeken naar andere tekenen van progressie van de kanker. PSA is een eiwit normaliter door de prostaat aangemaakt. Het kan worden gemeten met een eenvoudige bloedtest. Een stijging van PSA is een van de eerste tekenen van de progressie van prostaatkanker. PSA niveaus kunnen hoog zijn, zonder dat er kanker aanwezig is,: bijvoorbeeld als u een vergrote prostaat of een prostaat infectie heeft.

Maar als je bent behandeld, Vooral als je prostaat operatief is verwijderd, Moet PSA niveaus niet op te sporen zijn. De aanwezigheid van PSA na chirurgie is een zorg. Elke stijging van de PSA na bestraling of hormoonbehandeling suggereert de mogelijkheid van de verspreiding van kanker in het geval, zal de arts dezelfde testen gebruikt om de oorspronkelijke diagnose van kanker, zoals een CT-scan, MRI of botscan uit te voeren. Hoewel zeer zeldzaam, is het mogelijk om uitgezaaide prostaatkanker te hebben zonder verhoogde PSA. En het is mogelijk om een ​​verhoogde PSA zonder kanker te hebben. De gemiddelde tijdsduur van de oorspronkelijke diagnose tot de ontdekking van uitgezaaide kanker is acht jaar. Als u prostaatkanker heeft, werken met uw arts om deterministische mijden van uw risico en deterministische  een schema voor routine PSA controles hebben gehad.

 

2 gedachten over “Prostaatkanker

  1. Mooi maar, hoe kom ik/mij man in contact met andere patienten? Wij willen heel graag met lot genoten spreken/luisteren voor het omgaan met alle verschijselen.
    Dank U

    • Er zijn verschillende inloophuizen die daar voor opgezet zijn.enkele kunt u vinden in hbkdirectory.nl en of uk kunt het KWF bellen en vragen waar er een bij u in de omgeving is.

      Hartelijk dank voor uw bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *